Εναλλακτική επικοινωνία LAMP

LAMP 1

Η μέθοδος αυτή δίνει στο παιδί πρόσβαση σε μία εφαρμογή στο τάμπλετ που περιέχει βασικό και ειδικό λεξιλόγιο πλήρως προσαρμοσμένο σε κάθε παιδί. Μόλις πατηθεί το εικονίδιο ακούγεται ο ήχος της λέξης. Το λεξιλόγιο αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να συνθέσει προτάσεις καθώς και σε κάθε καθημερινή δραστηριότητα.

Η επιτυχία της μεθόδου δε βασίζεται στην εφαρμογή όσο στον τρόπο εκμάθησης που γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις αισθητηριακές προτιμήσεις του παιδιού, τα ειδικά ενδιαφέρονται και τη θετική αλληλεπίδραση και σύνδεση.

Η έρευνα δείχνει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας καθώς ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αντιδρά θετικά στον ήχο των λέξεων και στη σταθερή θέση του λεξιλογίου.  Η εκπαίδευση και των γονέων στη μέθοδο θεωρείται απαραίτητη.

Παρά τους φόβους και τις ανησυχίες που εκφράζουν οι γονείς συχνά, η έρευνα δείχνει ότι η εναλλακτική επικοινωνία όχι μόνο δε παρεμποδίζει την ομιλία αλλά την ενισχύει.

Μήπως η εναλλακτική επικοινωνία εμποδίσει το παιδί μου από το να μιλήσει;

Μερικοί γονείς ανησυχούν ότι δίνοντας ένα σύστημα ΕΕ στο παιδί τους θα εμποδίσει την ανάπτυξη της λεκτικής ομιλίας. Ωστόσο, η έρευνα έχει επανειλημμένα δείξει ότι αυτό δεν συμβαίνει – στην πραγματικότητα, το αντίθετο συμβαίνει συχνά.

Τα συστήματα ΕΕ παρέχουν ένα ενεργό μέσο επικοινωνίας, το οποίο τείνει να βελτιώσει τη λεκτική ομιλία καθώς οργανώνεται η διαδικασία εκμάθησης λέξεων και φράσεων.

Η ακουστική παραγωγή των συσκευών ΕΕΕ παρέχει αισθητηριακό ερέθισμα για να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις αντιληπτικές και εκφραστικές γλωσσικές του δεξιότητες.

Είναι έτοιμο το παιδί μου να αρχίσει να χρησιμοποιεί εναλλακτική επικοινωνία;

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εισαγωγή ΕΕ ή τη χρήση μιας συσκευής τάμπλετ.

Στην πραγματικότητα, η χρήση μίας συσκευής με σταθερό κινητικό μοτίβο είναι ένα εύκολο γνωστικό έργο για τα μη λεκτικά άτομα. Η εκμάθηση είναι προσαρμοσμένη σε κάθε παιδί και επίπεδο ξεχωριστά.

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Εκτύπωση