Ειδικό παιδαγωγικό

iStock 486895162 compressed

Το ειδικό παιδαγωγικό είναι δηλαδή ένας συνδυασμός  προσαρμογών του προγράμματος, της διδασκαλίας, της υποστήριξης και της δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών μάθησης, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν το ειδικό παιδαγωγικό μπορεί να καλύπτει:

  • Δυσκολίες στη μάθηση
  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία κλπ)
  • Οργάνωση της μελέτης
  • Οργάνωση του ελεύθερου χρόνου
  • Ενίσχυση της μνήμης
  • Ενίσχυση της κοινωνικότητας

Βασική αρχή της ειδικής αγωγής είναι ότι όλα τα παιδιά μπορούν και θέλουν να μάθουν και πως όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης. Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, μπορούμε να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει.

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Εκτύπωση