Δόμηση TEACCH

kikli ep feature image

Πρόκειται για ένα σύστημα οργάνωσης του παιδιού. Αποτελείται από εικόνες (ή/και κείμενο) οι οποίες μπαίνουν σε σειρά προκείμενου να κατανοήσει το παιδί το πρόγραμμα της μέρας, να διαχειριστεί πιθανές αλλαγές, να οργανωθεί κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Εκτύπωση